אז מהי עבודה ידנית ומדוע אנו מבקשים מקדמה?


התשלום אשר ביקשנו ממך על עבודה ידנית הינו מקדמה בלבד, על מנת ולעבד את המידע מארנקי DEFI, 

לדוגמא: Metamask/Trust Wallet

אשר דורשים בדיקה ידנית והתאמה של הנתונים אשר עולים מהרשתות הרלוונטיות למשל: (Eth / BSC / Polygon/Fantom )

לפורמט אקסל שלנו שהמערכת תוכל לעבד את הפעילות שהתבצעה.


עולם הDefi אינו מאורגן ולא כולל ישות שמולה ניתן להתנהל כמו בזירת מסחר ולהוציא ממנה נתונים בצורה מסודרת,

ולכן צריך להבין את המידע שיוצא משם ומה רלוונטי לדוחות שלך.


הדבר דורש מעבר ידני של מומחה מטעמנו על הנתונים שלך והכנסה של נתונים רלוונטיים בלבד לתוך פורמט האקסל שלנו על מנת שהמערכת תדע מהי הפעילות שלך בDefi.


ולכן אנו דורשים מקדמה בלבד (שגם תהווה את מחיר הבסיס לדוח), על מנת ולוודא שזמנו של המומחה מטעמנו לא הושקע לשווא.