התשלום עבור שירותי דיווח למס הכנסה הם הוצאה מוכרת. זאת אומרת מס הכנסה מכיר בתשלום שביצעם עבור שירותי דיווח - דוגמת השירות של בלוקסטקס כחלק מהעלות אשר יצרה את הרווחים עליהם אתם נדרשים לשלם מיסים. 


זה אומר שהתשלום עבור השירות של בלוקסטקס מקטין את תשלום המס שלכם ואפילו יכול ליצור עבורכם החזרי מס ממס הכנסה.


את ההוצאה על השירות יש לדווח למס הכנסה מסגרת הדיווח בצירוף חשבונית המס אשר קיבלתם מבלוקסטקה (או להעביר לרו"ח שלכם). הקיזוז, או ההכרה בהוצאה, מתאפשרת גם לעצמאים וגם לשכירים. ההחזר עצמו מקוזז לרוב אל מול רווחי הון או המס השולי שלכם (מס ההכנסה מתלוש המשכורת שלכם). 


לשם דוגמא, נניח ששולם לבלוקסטקס 899 ש"ח כולל מע"מ עבור השירות. נניח גם שהמס השולי שלך הוא 35% - זה אומר שניתן לקבל החזר מס ממס הכנסה בגובה של 35%* 899 = 315 שקלים. 


כך, מס הכנסה משתתף איתכם בעלות הדיווח אליו.