תזכורת: אין לפתוח את הקבצים לצפיה או לערוך אותם, יש להעלות אותם למערכת כפי שהם.

השמירה האוטומטית של אקסל עלולה להרוס את מבנה התאריכים בקובץ.


1. בסרגל הניווט יש ללחוץ על לחץ ההיסטוריה.


2. יש ללחוץ על האייקון של 3 הנקודות ואז  Export All Transactions  .