סימולציית מס נועד לסייע להבין אם ישנם במלאי שלכם רווחים או הפסדים לא ממומשים. הפסדים לא ממומשים הם הפסדים "על הנייר" - מטבעות אשר השווי שלהם ירד ביחס למחיר הקניה שלהם, אך ההפסד אינו מוכר עדיין לצורכי מס מיכון שהוא לא מומש (המטבעות לא נמכרו או הומרו) ולכן ההפסד הוא "על הנייר" ולא ניתן לנצלו לצורכי מס.


מומלץ - הדו"ח לדוגמה עם הסבר בגוף הד"ח. 


הדו"ח מופק בהתאם למלאי המחושב במערכת BloxTax. חשוב לשים לב, המערכת מחשבת את המלאי (יתרת המטבעות שלך) בהתאם לפעולות המסחר אשר הוזנו למערכת, ז"א, אם נעשו פעולות מסחר והמערכת לא עודכנו סימולציית המס איננה אפקטיבית.


דגש: התוצאה בעמודת "רווח/ הפסד לצורכי מס במימוש" מתייחס לתוספת של הרווח או ההפסד הקיימים כבר בשנה הנוכחית.


הפסדים לא ממומשים יכולים לנבוע מכך שרכשתם מטבעות קריפטוגרפים במחיר גבוה ממחיר השוק שלהם. בכדי להכיר בהפסדים לצורכי מס יש צורך לבצע מימוש של אותם הפסדים – ז"א, למכור או להמיר את המטבעות האלה (כך ניתן להזכות על ההפסד לצורכי מס ואף לקבל החזרים). מכירה של מטבעות בהן יש הפסד צבור (הפסד לא ממומש) תפחית את חבות המס שלכם ובמקרים מסיומם, עשויה לאפשר לכם לקבל החזר מס מרשויות המס בישראל.


מערכת BloxTax מבצעת תמחור לפי מחיר השוק הנוכחי בעת הפקת הדו"ח ובהתאם למידע הקיים במערכת לגבי המלאי הנוכחי של המשתמש (המלאי עשוי שלא לכולל מטבעות אשר התקבלו כתוצאה של Fork, Airdrop או מתנה). בכדי להגדיל את הדיוק של הדו"ח מומלץ לוודא במערכת שאין לכם חוסרים במידע.


קריאה נוספת על מימוש הפסדים, ותכנון מס לגיטימי