BloxTax מבצעת מעקב אחר מלאי (כמות המטבעות הקריפטוגרפים שלכם) של המטבעות אשר נמכרו ונרכשו. במסך זה תוכלו לראות כמה מטבעות יש לכם מכל סוג בהתאם למידע שהועלה למערכת.במקרה בו המערכת מזהה מטבע אשר נמכר אך אין למערכת אפשרות לאתר היכן ומתי הוא נרכש תסמן המערכת סימן קריאה (!) ליד אותו מטבע בכדי לסמן שישנו "חוסר" מהמטבע הזה בתאריך מסוים (המערכת מזהה המטבע נמכר אך אינה מזהה מתי והיכן נרכש).


לאחר העלאת קבצי הפעולות מזירות המסחר ומילוי הפעולות כדאי להיכנס למסך זה לבחון את היתרות שלכם כפי שהמערכת מזהה אותם.


לקריאה נוספת על חוסרים וכיצד לפתור אותם.