מערכת BloxTax תומכת במגוון רחב של זירות מסחר. מרבית זירות המסחר מאפשרת לייצא את פעולות המסחר אשר התבצעו בהן בעזרת קבצי אקסל (או CSV). יש להשתמש בממשק זה בכדי לייבא את פעולות המסחר מזירות המסחר השונות.


כאשר מעלים קובץ פעולות לפי זירת מסחר, והזירה נתמכת, המערכת עושה מאמץ לזהות את הקובץ. קבצים אשר נקלטו במערכת יסמונו בצבע לבן. קבצים אשר לא נקלטו (ז"א המידע מהם לא תקין) יסומנו בצבע אדום. מידע מקבצים בצבע אדום לא נכנס לפעולות ולא משפיע על המערכת. דוגמא לקבצים תקינים וקבצים לא תקינים.