כאשר מקבלים תשלום או משלמים במטבעות קריפטוגרפיים יש לבצע מספר פעולות. 

 

פעולות אלה מאוד דומות לצורה בה פועלים עם תשלומים בפיאט - ז"א יש להוציא חשבונית מס/ קבלה כאשר מקבלים תשלום ויש לקבל קבלה/ חשבונית מס כאשר משלמים

 

מבחינת רישום: יש לרשום על החשבונית את הסכום בפיאט, כפי שהיה נעשה עם חשבונית רגילה. אך כדי להקל על תהליך המעקב ולספק את כל ההבהרות הנדרשות יש לרשום על החשבוניות את כמות המטבע הקריפטוגרפי ואת סוגו אשר התקבל/ ניתן בהקשר של אותה חשבונית. בנוסף, מומלץ לרשום את מספר הטרנזקציה עלגבי החשבונית עצמה (Tx Hash)  - זה יאפשר יצירת נתיב ביקורת ויאפשר מעקב והצלבה של הספרים לארנקי החברה.

 

מיכון שמטבעות קריפטגרפיים מוגדרים כנכס לא כמטבע הם אינם מאפשרים קיזוז של הפרשי שער (הוצאה עסקית). כאשר מטבע קריפטוגרפי מתקבל בתמורה לתשלום על שירות, ההכנסה במטבע הזה נחשבת הכנסה עסקית רגילה - כאילו שולמה בפיאט (עסקת ברטר). אם המטבע הקריפטוגרפי מומר בשלב מאוחר יותר לפיאט, וישנם הפרשי שער (רווחים או הפסדים) הם יכרו במישור ההוני של החברה

 

דבר זה יוצר בעיה בעיקר כאשר מדובר על ירידת שער, למשל

 

קבלת תשלום של 1 ביטקוין בתמורה לשירות בשווי של 10,000$. לאחר כחודש נמכר המטבע לפיאט תמורת 9,000$. במקרה זה לחברה יש הכנסה של 10,000 דולר והפסד הוני של 1000$ עם יתרת פיאט של 9,000$

 

החברה לא תוכל לקזז בין ההכנסה (אשר בדוגמא זו תהיה רווח) לבין ההפסד ההוני ובעצם תצטרך לשלם מס חברות על 10,000$ מיכון שהם נעשו במישור העסקי של החברה

 

כדי לטפל בזה הוציאו במס הכנסה החלטת מיסוי המאפשרת להכיר בהפרשי שער כתוצאה ממימוש בהתאם לכלל הבא:

התקנות של מס הכנסה בנוגע להכנסות, תקבולים שהתקבלו במטבעות דיגיטליים, מאפשרים להכיר בערך ההכנסה, לצורכי מס, לפי שווי ההמרה של המטבעות אם היא ההתרחשה בטווח של 15 יום מקבלת התשלום במטבע קריפטוגרפי. 


לדוגמא: 


אם בתאריך ה 5 לנובמבר 2018 התקבלו כתשלום 58 איתר (ETH) אשר מחליף תשלום פיאט של 50,000 שקלים. ושלושה ימים לאחר מכן הומרו 58 ETH לשקלים אצל חלפן מורשה בתמורה ל48,000 שקלים לאחר עמלות. אזי החשבונית הייתה צריכה להיות עלפי שווי השקלים שהתקבלו מהחלפן - במקרה הזה 48,000 שקלים ולא לפי שער האיתר במועד קבלתו. 


 

לקראיה נוספת בבלוג של בנושא קבלת תשלומים במטבע דיגיטלי או ביטקוין BloxTax.


לקריאה נוספת בנושא ניהול סיכונים של הפרשי שער ורווחי הון כתוצאה מפעילות במטבעות דיגיטליים/ קריפטוגרפיים. 

 

קישור להחלטת המיסוי של מס הכנסה.