BloxTax מבצעת חישובי מס בכמה שיטות חישוב בכדי להיטיב ככל הניתן עם לקוחותינו. שתי השיטות המקובלות על רשות המיסים והנוחות להגשה הינן שיטות FIFO וAVCO. 


FIFO- המטבע הראשון שנרכש יהיה גם המטבע הראשון להימכר, בהתאם לעלות בעת הרכישה והמחיר בעת המכירה.


AVCO- שיטת הממוצע, העלות של המטבע הנמכר נקבעת לפי  ממוצע עלות הרכישות שהתבצעו עד למועד המכירה.


זיכרו כי יש להיות עקביים. כאשר נבחרה שיטת חישוב להגשה בשנה אחת, יש להשתמש בה גם לעתיד ולשמור על עקביות בהגשה.


שימו לב שמס הכנסה לא פירסם הבהרות ספציפיות לשיטת ניהול מלאי הקריפטו לצורכי חישוב מס. יחד עם זאת, מס הכנסה מנסה להתיישר עם החשבונאות בתחום ניהול המלאי ובישראל זה FIFO. אם אינכם מעוניינים להגיש דוחות בשיטת FIFO או ממוצע, מוטב להיוועץ עימנו לפניכן.


לקריאה נוספת בנוגע לשיטות חישוב.