מערכת בלוקסטקס מאפשרת 4 צורות חישוב שונות עבור ניהול המלאי של המשתמש. צורת ניהול המלאי משפיע על אופן חישוב הרווח הסופי.


FIFO - First In First Out

בשיטה זו המערכת מנהלת את המלאי (יתרת המטבעות של המשתמש) בהתאם לכלל הבא: המטבע הראשון שנמכר הוא המטבע הראשון אשר נרכש. בעצם צורת ניהול מלאי כזה משולה לתור בקופת מכולת, והתור מנוהל בצורה סטנדרטית. זוהי צורת ההגשה המקובלת ביותר ע"י רשויות המס בישראל ואינה דורשת גילוי.


LIFO - Last In First Out

בשיטה זו המערכת מנהלת את המלאי (יתרת המטבעות של המשתמש) בהתאם לכלל הבא: המטבע הראשון שנמכר הוא המטבע אחרון אשר נרכש. בעצם צורת ניהול מלאי כזה משולה לצורה בה בוחרים צלחת מערימת צלחות. הצלחת הנבחרת היא זו שמוקמה בראש הערמה - ובעתם הונחה אחרונה.


AVCO - Average Cost 

בשיטה זו המערכת מנהלת את המלאי (יתרת המטבעות של המשתמש) כמקבץ יחיד עבור כל מטבע, אך העלות הרשומה של כל מטבע היא העלות הממוצעת של הרכישות של המתשתמש. 


HIFO -Highest In First Out

בשיטה זו המערכת מנהלת את המלאי (יתרת המטבעות של המשתמש) בצורה ממיומנת לפי עלות כל מטבע. כעת המלאי מנוהל בצורה הבא: המטבע אשר נרכש בעלות הגבוה ביותר הוא המטבע הראשון אשר ימכר. צורת ניהול זו טובה עבור שחקני ארביטראז וסוחרי אלגו. 


BloxTax מנהלת מלאי שונה עבור כל סוג של מטבע (ביטקוין/ איתריום/ לייטקוין וכו').


לקריאה נוספת על אופן השפעת ניהול המלאי על הרווח לצורכי מס.