טפסי 1399 נדרשים בכדי לבצע דיווח על רווחי/ הפסדי הון בתחום המטבעות הוירטואלים (מטבעות דיגיטליים/ קריפטו/ ביטקוין) במסגרת דיווח לרשות המיסים. 


הטפסים המצורפים לדוחות בלוקסטקס הינם טפסים מרכזים - ז"א הם מכילים את כלל הפעילות השנתית של המשתמש בטופס מרכז אך מספקים גילוי לגבי כלל העסקאות אשר בוצעו בכל נכס בסיס (ביטקוין/ איתריום/ לייטקוין וכו') - עם התמורה, העלות,  הסכום האינפלציוני ותאריך הרכישה והמכירה בצורה נפרדת ושקופה. 


בלוקסטקס מספקת טפסי 1399 לכל אחת מצורות החישוב הנתמכות ע"י המערכת וזהי אחריותו של המשתמש ו/או המייצג שלו לבחור באיזה צורת חישוב ידווח על פעילותו בתחום. 


השדות (משבצות) הרלוונטיים בטופס 1399:


תמורה (משבצת 1) - התמורה הנומינלית אשר התקבלה ממכירת מטבעות דיגיטליים (ביטקוין/ קריפטו/ מטבעות וירטואלים). כאשר התאריך המצורף מייצג ממוצע ממושקל של תאריכי המכירה עם התחשבות במדד, ריביות הצמדה והפסדי הון מפעילות בתחום. 


עלות (משבצת 2) - העלות הנומינלית של המטבעות אשר נמכרו. 


סכום אינפלציוני (משבצת 15) - ההצמדה של עלות המטבעות אשר נמכרו ע"י המשתמש (עוד על ההצמדה של מערכת בלוקסטקס). 


רווח/ הפסד הון (משבצת 16) - הרווח הנומינלי של הפעילות באותה שנת מס. 

 

סה"כ רווח הון ראלי (משבצת 21) - הרווח הנומינלי פחות הסכום האינפלציוני (מטבעות דיגיטליים/ וירטואלים מוגדרים כנכס ולכן תשלום המס נעשה על הרווח הראלי). 


סה"כ רווח (משבצת 29) - במקרה של מטבעות וירטואלים משבצת זו זהה למשבצת 21.


מס על הרווח (משבצת 30) - זהו המס הסופי על הרווח. המס על פעילות במטבעות וירטואלים/ דיגטליים (קריפטו/ ביטקוין) הוא מס רווחי הון ועומד על 25% מהרווח הראלי. 


לקריאה נוספת על טופסי 1399 למטבעות וירטואלים.