שדה זירת מסחר משמש לציון הזירה בה התרחשה הפעילות. אך ישנן פעולות אשר אינן מתבצעות בזירות מסחר (כגון כרייה) ורשומות על הבלוקציין עצמו. 


זירת מסחרהסבר
Poloniex/ Kraken/ KuCoin/ Bit2Cשם הזירה בה התרחשה הפעולה. 
On Chainפעולה אשר התרחשה מחוץ לזירת מסחר, ישירות בין ארנקי המשתמשים.
OTCפעולה אשר התרחשה אצל חלפן גנרי (OTC – Over the Counter).
Lost/ Stolenאובדן של קריפטו בעקבות: גניבה, סגירה של זירת מסחר או אובדן אחר.
Miningתקבול בקריפטו אשר התקבל העקבות כרייה. 
Income
תקבול בקריפטו אשר התקבל בתמורה לעבודה/ מוצר/ שירות אותו סיפק המשתמש. 
ICO
השתתפות של המשתמש בהנפקת אסימונים מבוזרת ראשונית (Initial Coin Offering). 
Dividend
תקבול בקריפטו אשר התקבל במסגרת חלוקת דיבידנד של חברה/ שותפות.
Loan
מתאר נתינה/ קבלה של הלוואה או תקבולים/ תשלומים בגין הלוואה בקריפטו.