כאשר ישנה עסקת המרה בין שתי מטבעות דיגיטליים (קריפטו/ ביטקוין) מערכת בלוקסטקס מפצלת את העסקה לשתי פעולות נפרדות (שתי שורות נפרדות). השורות האלה מייצגות פעולה אחת של מכירה של קריפטו לפיאט (שקל/ דולר כל מט"ח אחר) ושורה שניה בה נרכש המטבע הדיגטלי השני לפי תמורה המתקבלת ממכירת המטבע הדיגיטלי הראשון.


קל לזהות בדו"ח הפעולות את עסקאות הברטר ע"י התבוננות בעמודת "שווי הוראה". אם שווי הוראה בשתי השורות זהה - מדובר על המרה בין שתי מטבעות, כאשר אחת השורות היא פעולת מכירה של מטבע אחד והשורה העוקבת היא שורת קניה של המטבע הדיגטלי השני.


העמלה, אם שולמה כזו, מצורפת בשווי הפיאט שלה לשורת המכירה של הקריפטו.