מערכת בלוקסטקס אוספת מידע לגבי פעילות המשתמש ממגוון רחב של מקורות מידע (זירות מסחר, חשבוניות, בלוקציינים שונים וכו'). 


מיכון שלכל זירת מסחר ולכל מקור מידע יש את פורמט התאריך והשעה שלה, מערכת בלוקטס ממירה את השעונים והתאריכים לשעון ישראלי (תוך התחשבות בשעון קיץ/ חורף).