הרווחים במערכת מוצגים בשקלים (בהתאם לאופן הדיווח בישראל). לכן המערכת נאלצת לבצע המרות מט"ח לחישוב הרווח – זהו המקום היחיד בו ישנה המרה מט"ח למטרות דיווח במערכת.


אנו ממירים מט"ח לפי האופן הבא:


מטבע הקניה*

מטבע מכירה*

טיפול במט"ח

שקל

שקל

אין המרת מט"ח.

שקל

מט"ח

שער המכירה מומר לשקלים לפי השער היציג ביום המכירה.

מט"ח

שקל

עלות הרכישה מומרת לשקלים לפי שער יום המכירה.

מט"ח

מט"ח

לאחר חישוב הרווח (קרי הפער בין התמורה לעלות הרכישה) ישנה המרה לשקלים לפי שער יום המכירה.


את שערי המט"ח המערכת מקבלת ישירות מבנק ישראל,  המערכת עובדת עם השער היציג ליום העסקה כפי שהוא מתפרסם ע"י בנק ישראל.


לדוגמא: אם 1 ביטקוין (BTC) נרכש תמורת 2,000 ש"ח וחודשיים לאחר מכן נמכר תמורת 1000 דולר (USD) החישוב יתבצע על ההפרש בין מחיר המכירה בדולרים, פחות מחיר הרכישה בדולרים (השער היציג ביום המכירה/2000).