דו"ח יתרות נועד לספק מידע בנוגע ליתרת האחזקה במטבעות הדיגיטליים (ביטקוין/ קריפטו) של המשתמש ליום האחרון בשנת המס** (ה31 בדצמבר). הדו"ח נועד לענות על דרישות הצהרת ההון ע"י רשות המסים הישראלית


הד"ח מספק מידע על האחזקות והעלויות (דבר המושפע משיטת החישוב) של אחזקות המשתמש בחלוקה לפי כל מטבע דיגיטלי. הדו"ח מספק מידע רק לגבי כמות האחזקה והעלויות בפועל של המשתמש (אשר עשויות לנבוע מעסקאות המרה/ ברטר בין מטבעות דיגיטליים). בסוף הדו"ח ישנו סיכום של כלל העלויות לפי מטבעות פיאט


מבנה הדו"ח


נכס בסיס - הנכסים הם מטבעות דיגיטליים (ביטקוין/ קריפטו) אותם מחזיק המשתמש ב31 לדצמבר לשנת הדו"ח.


כמות - כמות המטבעות הדיגיטליים אשר מוחזקות בכלל הארנקים/ חשבונות המסחר של המשתמש בזירות השונות. 


עלות רכישה- עלות הרכישה של המטבעות הדיגיטליים (סכימה לפי מטבע המט"ח בו נרכשו המטבעות -לזירות לא ישראליות יקבע שער דולרי/ אירו או שערים אחרים בהתאם למדינות בהן הזירות רשומות). 


אחוז מהתיק - האחוז היחסי של המטבע מתיק המשתמש (האחוז מחושב לפי העלות).


יש לשים לב שאותו מטבע דיגיטלי עשוי להופיע ביותר משורה אחת בעמודת נכסים. הסיבה לכך היא שאם נרכשו 2 ביטקוין בשקלים, תמורת 2000 ש"ח ונרכשו בזירה דולרית (למשל Kraken) עוד 2 ביטקוין תמורת 2000 דולר יהיו שתי שורות עבור נכס הבסיס ביטקוין (BTC). האחת עבור הנכסים אשר נרכשו בשקלים והשניה עבור הנכסים אשר נרכשו בדולרים.


**דו"ח יתרות עשוי שלא לשקף את כלל יתרות המשתמש (למשל מטבעות אשר התקבלו בAirDrop או Fork עשויים שלא להיכלל בדו"ח).