דו"ח הפעולות נוצר ע"י פיצול כלל עסקאות הברטר מקובץ הפעולות הגולמי. הדו"ח מתייחס למטבעות דיגיטליים (קריפטו/ ביטקוין) כאל נכסים (בהתאם להנחיות רשות המסים הישראלית) ולא מטבעות. דו"ח זה מכיל את כלל פעולות המשתמש לאחר פיצול, שערי המכירה והרכישה של מטבעות הקריפטו (עם התייחסות לעמלות) ועם המרה של שערים לפיאט. 


מבנה דו"ח הפעולות


תאריך פעולה - זמן ביצוע הפעולה לפי שעון ישראל.


זירת מסחר - היכן התרחשה או היכן רשומה הפעולה (פירוט נוסף על שדה זה).


נכס בסיס - באיזה נכס מדובר כאשר נכס יכול להיות רק מטבע דיגיטלי (קריפטו).


פעולה - מערכת בלוקסטקס תומכת בספר רב של פעולות במטבעות דיגיטליים, כגון קניה, מכירה ועוד.


כמות ביצוע - כמות נכס הקריפטו (מטבע דיגיטלי) אליו מיוחסת הפעולה.

מטבע - מטבע הפיאט בו בוצעה הפעולה.

שער ביצוע -שער ביצוע הפעולה. מטבע השער מתייחס לעמודת "מטבע".

עמלות מסחר -עמלת המסחר במטבע הפיאט המצוין בעמודת "מטבע"

עמלות העברה - עמלות העברה בפיאט אם יש מידע כזה.

שווי הוראה - המחזור של הפעולה בפיאט בהתאם לעמודת "מטבע".