טופס 1399 מרכז - בלוקסטקס מחזיקה באישור תוכנה מרשות המיסים להפקת דו"ח זה למטרות דיווח על מטבעות קריפטוגרפיים. זהו טופס של רשות המסים בישראל המשמש לדיווח על מכירה או המרה של מטבעות וירטואלים (מטבעות דיגיטליים/ ביטקוין/ קריפטו). הטופס של בלוקסטקס הוא מרכז את כלל העסקאות לאותה שנת מס, כולל את העלויות, התמרות, הסכום האינפלציוני, רווח/ הפסד הון והמס לתשלום. את הטופס יש לצרף לדו"ח 1301 (דו"ח שנתי). 


דו"ח פעולות גולמי -  הדו"ח מתעד את כלל הפעילות של המשתמש ללא שינויים, ומאפשר לקבל מידע בנוגע לפעילות המשתמש ללא התערבות (או כמעט ללא התערבות) המערכת. בנוסף הדו"ח מספק מושג כללי לגבי נפח הפעילות של המשתמש וכולל בתוכו את כלל הפעילות המתועדת של המשתמש ולא רק את אירועי המס.


דו"ח פעולות  -  דו"ח זה מציג את כלל הפעולות, לאחר פיצול פעולות שיחלוף נכסים (ברטר - מעבר מקריפטו לקריפטו), עם העמלות ששולמו, כל פעולות הכרייה, השתתפות בהנפקה (ICO), הלוואות, רווחים/ הפסדים ממסחר ממונף מכל זירות המסחר/ חלפנים וארנקים. היחוד בדו"ח זה הוא שהפעולות מוצגות בצורה המזכירה את הפעילות בני"ע, כל שורה מייצגת נכס אחד (מטבע קריפטו) ומטבע אחד (אירו, שקל, דולר או כל מטבע פיאט אחר). 


דו"ח רווח והפסד - דו"ח אשר מסכם את כלל אירועי המס שלך באותה שנת מס. האירועים מחולקים ומסוכמים לפי נכס בסיס. בנוסף יש פירט של כל הרווחים החייבים במס בכדי לאפשר חישוב פשוט של חבות המס. דו"ח זה מופק לפי מספר שיטות חישוב.


דו"ח יתרות - דו"ח המסכם את יתרות אחזקת הקריפטו ב31 לדצמבר לאותה שנת מס. היתרה מחושבת לפי עלות בפועל (לא שערים ממוצעים) ומאפשרת תיכנון מס עתידי והצהרות הון בצורה פשוטה.


בנוסף, מספקת BloxTax דוחות מורכבים יותר, דוחות המותאמים לרו"ח או עו"ד. בדוחות אלה יש יותר קומבינציות של מט"ח, חישובי רווח / הפסד לפי שיטות של LIFO או HIFO (בחירת תאריך הקניה המייצר את הרווח המינימלי ביותר), אשר עשויים להקטין בצורה משמעותית את הרווח לצורכי מס (ובכך גם את המס עצמו). הדוחות האלה מסופקים למי שמייצגים את המשתמשים של BloxTax.