מס רווחי הון עומד על 25% והוא משולם בגין רווחים הנוצרים בעקבות מכירת נכס או החלפה שלו (עסקאות ברטר נכס בנכס). במקרים מסוימים, בהם מוגדרים אנשים כ"סוחרים" (הגדרה של רשות המסים) המס יכול להיות מס הכנסה, כל אחד ומדרגת המס השולית שלו. מדרגת מס ההכנסה השולית, בדרך כלל גבוהה יותר מ25%. לכן, להגדרה "סוחר" יש משמעות מאוד רחבה בתחום המיסוי.  


רוצה לקרוא עוד? כנס לבלוג שלנו:

https://www.bloxtax.co.il/blog/crypto-taxes-basics/