רשות המסים הבהירה במספר חוזרים מקצועיים שישנה חובת דיווח על רווחים שנובעים מהשקעה בקריפטו. חשוב לשים לב איך רשות המסים מגדירה רווחים בהקשר של קריפטו ואיך רשות המסים מחשבת את הרווח לצורכי מס.