רשות המסים הישראלית מגדירה את הקריפטו כנכס ולא כמטבע.