שים לב! ניתן לייצא מהזירה מידע בפרקי זמן של עד שנתיים.


נא לוודא שהתאריך בקובץ שהוצאת הוא בפורמט DD-MM-YY.


1. יש להתחבר לחשבון ולגשת לעמוד https://www.bitfinex.com/reports

    2. יש להקפיד שאתם נמצאים על דוחות של Ledgers

3. יש לבחור טווח תאריכים Custom
4. יש לבחור טווח תאריכים ולאחר מכן ללחוץ Download (ניתן להוריד עד 90 ימי היסטוריה בכל קובץ)
5. יש לבחור בפורמט תאריך DD-MM-YY וללחוץ EXPORT