עדכון נכון לדצמבר 2018: כרגע יש בעיה עם קבצי ביטפינקס, נא לוודא שהתאריך בקובץ שהוצאת הוא בפורמט DD-MM-YY.


1. יש להתחבר לחשבון ולגשת לעמוד https://www.bitfinex.com/reports

    


2. יש ללחוץ על Trades3. יש להקפיד שאתם נמצאים על דוחות של Trades

4. יש לבחור טווח תאריכים Custom
5. יש לבחור טווח תאריכים ולאחר מכן ללחוץ Download (ניתן להוריד עד 90 ימי היסטוריה בכל קובץ)
6. יש לבחור בפורמט תאריך DD-MM-YY וללחוץ EXPORT