תזכורת: אין לפתוח את הקבצים לצפיה או לערוך אותם, יש להעלות אותם למערכת כפי שהם.

השמירה האוטומטית של אקסל עלולה להרוס את מבנה התאריכים בקובץ.


1. יש להכנס לחשבון ולגשת לעמוד https://www.kraken.com/u/history/expor

2. יש לבחור באופציית "Ledgers"

3. יש לבחור טווח זמן רצוי

4. ללחוץ על Submit

5. יש להמתין מספר דקות ולאחר מכן לרפרש את העמוד

6. יש ללחוץ על Download ברשימת הקבצים בתחתית העמוד