תזכורת: אין לפתוח את הקבצים לצפיה או לערוך אותם, יש להעלות אותם למערכת כפי שהם.

השמירה האוטומטית של אקסל עלולה להרוס את מבנה התאריכים בקובץ.


1. יש להכנס לחשבון ולגשת לעמוד HISTORY

2. יש לבחור באופציה EXPORT3. יש לבחור בסוג הקובץ Ledgers 

4. יש לבחור את טווח הזמן הרצוי (כל התקופה בה הייתה פעילות בחשבון), וללחוץ על Submit.

4. יש להמתין מספר דקות ולאחר מכן לרפרש את העמוד

5. יש ללחוץ על השלוש נקודות בצד ימין ואז Download ברשימת הקבצים בתחתית העמוד