תזכורת: אין לפתוח את הקבצים לצפיה או לערוך אותם, יש להעלות אותם למערכת כפי שהם.

השמירה האוטומטית של אקסל עלולה להרוס את מבנה התאריכים בקובץ.


1. יש להכנס לחשבון ולגשת לעמוד https://www.kraken.com/u/history/expor

2. יש ללחוץ על History ולאחר מכן על Export 

3. יש לבחור באופציית "Ledgers"

4. יש לבחור את טווח הזמן הרצוי

5. לבחור באופציית Select All

6. ללחוץ על Submit5. יש להמתין מספר דקות ולאחר מכן לרפרש את העמוד

6. יש ללחוץ על Download ברשימת הקבצים בתחתית העמוד