תזכורת: אין לפתוח את הקבצים לצפיה או לערוך אותם, יש להעלות אותם למערכת כפי שהם.

השמירה האוטומטית של אקסל עלולה להרוס את מבנה התאריכים בקובץ.


1. יש להכנס לחשבון ולגשת לעמוד https://bittrex.com/History

2. יש ללחוץ על "Download Complete History"

3. לבצע אימות (I'm not a robot) ולאשר ע"י לחיצה על Download