שימו לב!  Binance מאפשרת למשוך מידע בחלונות זמן של שלושה חודשים! 


לכן, יש לחזור על פעולת משיכת המידע מספר פעמים (למשל בשביל מידע של שנת 2018: יש למשוך קובץ עבור ינואר, פברואר, מרץ וקובץ נוסף עבור אפריל, מאי, יוני יולי)1. יש להתחבר לחשבון ולגשת לעמוד https://www.binance.com/userCenter/tradeHistory.html


2. יש ללחוץ על "Export Complete Trade History"

3. לבחור טווח תאריכים רצוי וללחוץ על Export (ירד בתור קובץ אקסל)