תזכורת: אין לפתוח את הקבצים לצפיה או לערוך אותם, יש להעלות אותם למערכת כפי שהם.

השמירה האוטומטית של אקסל עלולה להרוס את מבנה התאריכים בקובץ.


1. יש להיכנס לתפריט ולבחור ב"דוחות ואישורים"


2. לבחור ב"הורדת אקסל" לפי השנה המבוקשת