תזכורת: אין לפתוח את הקבצים לצפיה או לערוך אותם, יש להעלות אותם למערכת כפי שהם.

השמירה האוטומטית של אקסל עלולה להרוס את מבנה התאריכים בקובץ.


יש להיכנס לאתר ולהתחבר לחשבון https://bit2c.co.il/ 


1. יש לעמוד על התפריט ולבחור ב"דוחות ואישורים"2. לבחור ב"הורדה" מעמודת קבצי אקסל, לפי השנה המבוקשת