תזכורת: אין לפתוח את הקבצים לצפיה או לערוך אותם, יש להעלות אותם למערכת כפי שהם.

השמירה האוטומטית של אקסל עלולה להרוס את מבנה התאריכים בקובץ.


1. יש להיכנס לתפריט ולבחור ב"דוחות ואישורים"2. לבחור ב"הורדה" מעמודת קבצי אקסל, לפי השנה המבוקשת